Adembescherming

Hoe lang kan een mens zonder zuurstof?
Hooguit 3 minuten. Dat is dus niet lang!


Daarom is het belangrijk om te zorgen voor goede bescherming indien de lucht “verontreinigt” is.
Dit kan komen door teveel of te weinig aanwezige zuurstof, maar ook door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gassen, dampen en (fijn-)stof.
Afhankelijk van het type “verontreiniging” en de hoeveelheid kan dit gevaar opleveren bij inademing.
Voordat men tot aanschaf van adembescherming overgaat is het dus van belang, dat men weet met welke stoffen/gassen en in welke concentraties ze werken. Ook is het belangrijk te weten of men in een geventileerde ruimte werkt of juist in een besloten ruimte.
Daarnaast speelt ook nog de duur van de werkzaamheden mee.
Men kan daarom werken met afhankelijke en onafhankelijke bescherming.
Afhankelijke bescherming filtert de lucht voordat het ingeademd wordt. Deze wordt het meest ingezet.
Onafhankelijke bescherming voert zelf “schone” lucht aan en wordt ingezet bij de volgende omstandigheden:
Te weinig aanwezige zuurstof
Te grote verontreiniging
Bij aanwezigheid van stoffen waarbij speciale regelgeving geldt
Als de aanwezige stof geen geschikte waarschuwingseigenschappen heeft

Wij bieden verschillende soorten adembescherming:


Afhankelijke bescherming

- Onderhoudsvrije stofmaskers.

   Deze wegwerpmaskers beschermen tegen zowel schadelijke (fijn-)stof als onschadelijke maar hinderlijke
   stofdeeltjes. Ook zijn hinderlijke geuren en enkele dampen te filteren.
   Het voordeel van zo’n masker is dat deze incidenteel ingezet kan worden, geen onderhoud behoeft, na het werk
   weggegooid kan worden en gemakkelijk mee te nemen is. Dit kan dus behoorlijk in kosten,tijd en ruimte schelen.

- Vol- en halfgelaatsmaskers.

   Deze worden altijd gebruikt in combinatie met verwisselbare filterbussen. De filterbussen zijn er in 3 types:
   gasfilters, stoffilters of een combinatie van beide. Een halfgelaatsmasker omsluit de mond, neus en kin. Een
   volgelaatsmasker sluit het hele gezicht af incl. de ogen. De afdichting is hierbij ook beter dan bij een
   halfgelaatsmasker of stofmasker. Het filter in een filterbus kan “vol” raken. Het voordeel van een masker is dan
   ook dat alleen de filterbus vervangen hoeft te worden. (Omdat deze filterbussen actieve kool bevatten is het aan
   te raden om deze telkens na gebruik luchtdicht te bewaren).


Onafhankelijke bescherming.

Motoraangedreven units. Hierbij wordt de lucht niet aangezogen door de gebruiker zelf maar door een unit met behulp van een ventilator. Deze lucht wordt gefilterd en vervolgens doorgeleid middels een luchtslang naar de gebruiker. Deze slang kan worden aangesloten op een volgelaatsmasker, halfgelaatsmasker of een volledige luchtkap.
Deze systemen zijn te krijgen als een ademluchttoestel die men als riem draagt, maar ook met een aansluiting op een ademluchtleidingnet.


Wanneer welk filter?

Bij alle filters wordt met een letter of letters aangeduid wanneer ze ingezet moeten worden.
Er zijn ook verschillende combinaties mogelijk.
Hieronder staan de meest voorkomende:

FFP1: Laag niveau van fijnstof en nevels op olie- en waterbasis, die meestal ontstaan
           tijdens het schuren, boren en snijden met de hand.
FFP2: Matig niveau van fijnstof en nevels op olie- en waterbasis, die meestal ontstaan
           tijdens het pleisteren, cementeren en machinaal schuren, en bij houtstof
FFP3: Hoog niveau van fijnstof en nevels op olie- en waterbasis, die meestal ontstaan bij
           het hanteren van gevaarlijke poeders en fijnstof en bij het werken met biologische
           stoffen en vezels.

A:               Organische dampen- en gassen met een kookpunt boven 65˚C.
AX:            Organische dampen- en gassen met een kookpunt onder 65˚C.
B:               Anorganische (zure) dampen- en gassen
E:               Zwaveldioxide
K:               Ammoniak en derivaten van ammoniak
HgP3:        Kwikdampen

Zorg vóór de aanschaf dus voor de juiste informatie (soort werkzaamheden, concentratie, duur).
Indien men niet weet welk masker of filter te gebruiken of bij twijfel hierover, informeer bij ons!!!
Wij hebben hier jarenlange ervaring en kennis in en kunnen ook altijd terugvallen op de fabrikant bij specifieke vragen.
Alleen bij een juist gebruik kunnen problemen voorkomen worden.

Heeft u een vraag, of bent u informatie nodig ?

Bel dan naar 0591-564329

Contact

Assi Safety Nederland b.v.
Phileas Foggstraat 70
7825 AL EMMEN
Tel: 0591-564329
Fax: 0591-612451
info@assi.eu